1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 22 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2022 бк, 32 4 3 263 133 435 18870 Таен търг

02.05.2018
28.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2019 бб, 408 107 8 202 300 1025 46279 Таен търг

15.05.2019
28.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2018 бб, 166 53 3 149 205 576 23128 Таен търг

19.06.2019
28.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2002 бб, 38 558 67 119 0 782 22878 Таен търг

28.06.2019
28.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2003С бб, 91 177 6 31 2 307 12827 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2001 бк, 127 9 8 272 182 598 27027 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2005 бк, 623 25 5 238 158 1049 53157 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2006 бк, 16 1 3 184 122 326 14101 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2007 бб, бл, здгл, чб, 111 218 17 68 6 420 16373 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2008 бб, 108 307 9 70 2 496 19398 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2009 чб, 54 259 22 51 6 392 10961 Явен търг

12.12.2019
02.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2010 бл, чб, 212 554 58 207 17 1048 29830 Явен търг

12.12.2019
02.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2011 бл, чб, 63 484 47 139 14 747 21598 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2012 бб, чб, 103 219 13 33 20 388 13880 Явен търг

12.12.2019
02.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2013 и214, 198 25 13 12 8 256 14760 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2014 бк, чб, 744 66 4 161 160 1135 57585 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2015 бк, 233 11 2 25 61 332 17282 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2016 бб, бк, чб, 619 269 3 140 41 1072 53413 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2017 бб, чб, 304 120 8 110 56 598 27893 Явен търг

12.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2017 бб, чб, 304 120 8 110 56 598 25677 Таен търг

15.06.2020
28.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2021 бк, 85 16 9 483 207 800 34958 Таен търг

15.06.2020
28.07.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 2023 бк, 64 18 6 213 54 355 14878 Таен търг

15.06.2020
28.07.2020