1 2

НачалоКОНТАКТИТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТРУМЯНИ”
Адрес: с. Струмяни 2825, Област Благоевград
Ул.: пл. „7 – ми април” № 3
Тел./факс: 07434/3119
Електронна поща: dgs_strumjani@abv.bg
 
Работно време: от понеделник до петък - от 8 до 17 часа