1 2

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


23/10/2015

 На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 24-15.10.2015г. на територията на ТП ДГС Струмяни

ЗАПОВЕД