1 2

НачалоНовиниИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ


01/02/2017

 
                ЮЗДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО С. СТРУМЯНИ
Информация за безвъзмездно предоставени ГРМ по реда на чл.61, ал.12 от Наредба 21/12.11.2012 г. 
       
Юридическо лице, на което са предоставени  Вид фиданки Количество, бр. Цел и място на залесяването
Кметство с .Микрево Източна туя - 3 г, Обикновен кестен- 3 г 130 бр. Залесяване с екологична цел- на площад с.Микриво и в района на стадион с.Микрено по повод Седмица на гората
НЧ "Братя миладинови-1936" с.Микрево Туя източна -3 г.,  Обикновен кипарис - 2 г 220 бр. Облагородяване зелените пространства в  района на спортните площадки около читалище с.Микрево по повод Седмица на гората
СОУ "Св.Паисий Хилендарски" с. Микрево Източна туя - 3 г,  50 бр. Облагородяване  двора на училището по повод Седмица на гората
НЧ "Будител 1997" с.Струмяни Дървовидна ружа - 4 г. 15 бр. Облагородяване на зелени пространства по повод Седмица на гората
ФФ 26400 гр.Благоевград Източна туя - 3 г., Японска дюла -4 г., Дървовидна ружа-4 г., Люляк-3 г.,                           Туя западна глобоза-3 г. 50 бр. Облагородяване зелените пространства в двора на поделението
ВСИЧКО:   465 бр.