1 2

НачалоНовиниИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ


31/01/2019

 Във връзка с чл.61 от Наредба № 21/12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на ГРМ, тяхното окачествяване, търговия и внос през 2018 г. ТП „ДГС Струмяни“ предостави безвъзмездно школувани фиданки от горски разсадник „Микрево“ в с. Струмяни. 

СПРАВКА