1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 14 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2108 бк, 85 16 9 483 207 800 33465 Таен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2107 бк, 64 18 6 213 54 355 15165 Таен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2101 бб, здгл, 56 186 13 56 5 316 11133 Таен търг

09.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2102 бб, чб, 617 341 10 120 80 1168 49468 Таен търг

09.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2103 бб, бк, чб, 311 96 6 89 74 576 26835 Таен търг

09.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2104 бк, 341 25 0 510 341 1217 54968 Таен търг

09.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2105 бк, 47 4 1 97 90 239 10555 Таен търг

09.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2106 ак, тп, 324 6 18 55 20 423 25325 Таен търг

09.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2109 бк, 290 10 2 186 170 658 31997 Таен търг

19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2110 бб, чб, 150 419 43 99 26 737 24326 Таен търг

19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2111 бб, чб, 56 229 17 46 14 362 13113 Таен търг

19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2112 бб, чб, 380 164 27 55 23 649 29756 Таен търг

19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2113 бб, бк, дгл, 44 159 20 76 12 311 10718 Таен търг

19.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2114 бк, бл, 5 0 1 184 122 312 13066 Таен търг

19.03.2021
ПРОВЕДЕНА